zondag 11 oktober 2015

Alle drie de delen van de romanserie gereed


Alle drie de delen, samen een trilogie vormend, zijn nu gereed. De eerste twee delen liggen bij de uitgever. Even een weekje afstand nemen van het derde deel en vervolgens grondig nakijken. Wel lekker om bij een eventueel contract al wat vooruit te hebben geschreven. Alle drie de delen van deze romanserie spelen zich af op en rond Hoeve Bouwlust in Puttershoek, maar ook gedeeltelijk in het mooie Dordrecht van weleer. Na deze trilogie heb ik plannen voor een historische roman (1717-1807) waarvoor ik voor een groot deel al onderzoek heb gedaan. Het verhaal zal zich voor een gedeelte afspelen aan het Lange Voorhout in Den Haag en in het dorp Heinenoord (Hoeksche Waard). Momenteel bezig met de rolverdeling en een calendarium om alle avonturen van een datum te voorzien en het verhaal structuur mee te geven. Vervolgens vergemakkelijkt deze methode mij om er het verhaal aan op te hangen en een synopsis te schrijven.

 

vrijdag 9 oktober 2015

Voorlezen tijdens de Kinderboekenweek 2015


Voorgelezen op de Gravin Aleidaschool, een basisschool in Schiedam, vanwege de Kinderboekenweek 2015. Voorgelezen uit 'Als je van de trap afvalt...' Drie verschillende titels kinderboeken geschonken aan de school voor de schoolbibliotheek. Deze werden in dank aanvaard.

Mooie Woorden, Roman


Een regenachtige nacht. Twee mensen ontmoeten elkaar en brengen de nacht samen door. Zij vertelt, hij luistert. Wanneer het ochtend wordt, gloort er plotseling iets in haar, alsof er een donker gordijn wordt opengetrokken. Voor hem ontwikkelt zich op dat moment een drama. Haar woorden dreunen na in zijn hersenen, waarbij een ondubbelzinnig bericht uit een diep verborgen verleden hem angst inboezemt.

Voor de roman Mooie Woorden werd door de auteur voornamelijk gebruik gemaakt van veel autobiografisch materiaal. Geboren in Rotterdam en opgegroeid in de één van de buitenwijken, grenzend aan de polder die langzaam wordt volgebouwd, ontwikkelt zich het verhaal van een kind dat in een gezin van vijf kinderen opgroeit en een hartstochtelijk verlangen koestert om alleen te zijn in de natuur. Een kunstenaar tevens biologie docent, wiens huis nog net in de polder staat, toont begrip voor dit verlangen. Het verhaal kent een afwisseling van flash backs en heden, waardoor het verhaal een mooie vertelling wordt, die heden en verleden uiteindelijk bij elkaar brengt.

ISBN 90-5534-049-9 - Roman - titel: Mooie Woorden - uitgegeven door: Uitgeverij Deboektant Klaaswaal - prijs 14,95 euro - Te bestellen bij Uitgeverij Deboektant - www.deboektant.nl

De Mobilisatiekoffer, roman


De basis voor de roman De Mobilisatiekoffer vormt een op een rommelmarkt in Delft gekochte koffer met inhoud zoals brieven, foto's visitekaartjes, een echtscheidingsacte etc.. De auteur Marja Visscher nam meer dan een jaar de tijd om, via de inhoud, de eigenaar van de koffer te leren kennen. Aan de hand van de brieven en andere gegevens, afkomstig van een Nederlandse bankdirecteur gestationeerd in het vooroorlogs Nederlands Indië, schreef zij haar roman. De nalatenschap van deze onbekende is even verrassend als het slot van het verhaal, dat nog lang tot nadenken zal stemmen.

Na de uitgave heeft het boek veel stof doen opwaaien. Landelijke kranten doken op het bijzondere onderwerp van een wat al te gemakkelijk uitgeruimde woning bij overlijden. Zelfs een met een lakzegel verzegeld pakketje met brieven, met het verzoek 'Na mijn overlijden vernietigen' was tenslotte wat nonchalant op een rommelmarkt beland. Daar bleef het niet bij, de gegevens uit de koffer werden vervolgens, overigens wel onder andere namen, gebruikt voor de roman 'De Mobilisatiekoffer'. De auteur werd in tv en radioprogramma's gevraagd samen met de marktkoopman te verschijnen. Deze laatste nam zijn verantwoording niet en liet niets meer van zich horen. Toch vindt de auteur Marja Visscher dat zij met respect voor de eigenaar van het materiaal gebruik heeft gemaakt. Nadat de eerste krantenberichten verschenen werd de auteur gebeld door, naar later bleek, een nicht van één van de hoofpersonen. De koffer is in overleg teruggegaan naar de familie, wiens verantwoording het nu opnieuw is om met deze nalatenschap om te gaan.

ISBN 90-718802-69-8 - Roman - Titel: De Mobilisatiekoffer - auteur: Marja Visscher - Omslag - Marja Visscher - verkoopprijs: 14,95 euro - te bestellen bij Uitgeverij Deboektant Klaaswaal - www.deboektant.nl       

C.E. van Koetsveld, van dorpsdominee tot hofpredikant

 
Zijn werk wordt vaak vergeleken met de Camera Obscura van Hildebrand (Nicolaas Beets) en gezien in het licht van de vroege sociale tendensen in de literatuur, meer nog met dat van de Engelse schrijver Charles Dickens. Deze uitgave stelt de lezer in staat kennis te maken met de veelzijdige predikant/schrijver Cornelis Eliza van Koetsveld, geboren in 1807 aan de Boompjes te Rotterdam. Na zijn studie kwam hij als jonge dominee van 23 jaar, in het dorpje Westmaas terecht. Deze Hoekschewaardse gemeente, door hem zelf Mastland genoemd, inspireerde hem om zijn belevenissen in dit dorp op schrift te stellen. Velen zullen het kennen als de inmiddels beroemde Schetsen uit de Pastorie te Mastland (1843).
 
Na Westmaas verhuisde Van Koetsveld naar Berkel en Rodenrijs, vervolgens naar Schoonhoven om tenslotte in 's-Gravenhage terecht te komen. Daar werd hij op hoge leeftijd benoemd tot hofpredikant. Na zijn jeugd in Rotterdam wordt uitgebreid ingegaan op zijn leven en werken als predikant/schrijver in deze plaatsen. Om een indruk te geven van de levensloop begint het werk met een calendarium van leven en werken. Vervolgens is er kort aandacht voor de historische achtergrond, de politieke verhoudingen, de kerkhistorie en de literaire stromingen van zijn tijd. Tot slot is er een hoofdstuk gewijd aan zijn schrijverschap en de beoordeling van zijn tijdgenoten in kranten en tijdschriften.
 
De levensbeschrijving dient als kennismaking en leidraad in de ontstaansgeschiedenis van De Schetsen en veel van zijn andere werk, waarbij de nadruk ligt op zijn werk als schrijver.
 
Om de lezer opnieuw te laten kennismaken met de Schetsen uit de Pastorie te Mastland werd de tekst integraal uitgegeven en de spelling en typografie gemoderniseerd. Een woordenlijst achterin de uitgave helpt de lezer met het begrijpen van wat uit de tijd geraakte woorden en gebruiken.
 
ISBN 90-5534-233-5 - 240 blz. - gebonden, harde omslag - 100 illustraties -prijs 39,95 euro - getiteld 'Ds. C.E. van Koetsveld, levensbeschrijving, Van dorpsdominee tot hofpredikant' is te bestellen bij Uitgeverij Deboektant Klaaswaal, www.deboektant.nl  
 
 

Grote herdenkings- en overzichtstentoonstelling in Streekmuseum Heinenoord

 

Naar aanleiding van het boek was er een overzichtstentoonstelling van foto's, boeken en attributen van Van Koetsveld in het Streekmuseum Heinenoord. Daar werd de aankomst van Dominee Van Koetsveld opnieuw in scene gezet.

 
De feestelijkheden werden bijgewoond door Quintus van Koetsveld een achterkleinzoon van de broer van de predikant en de familie Croiset van Uchelen, familie van de bekende Haagse architect, schoonzoon van de predikant Van Koetsveld.

 
Meer dan honderd mensen namen in klederdracht deel aan het opnieuw inhalen van de predikant C.E. van Koetsveld en zijn echtgenote. 
 
Een jaar na de tentoonstelling in het Streekmuseum Heinenoord werden de antiquarische boekverzamelingen, bij elkaar het complete werk van de schrijver/dominee, van de in Engeland wonende Quintus van Koetsveld en van Marja Visscher geschonken aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.


donderdag 8 oktober 2015

Voor de kat z'n vioolTomi gaat met haar tante Sophie naar de vioolbouwer om een viool uit te zoeken. Ze wil net als haar tante een goede violiste worden. De viool is een spannend instrument. Ze ontdekt dat de lak, waarmee de vioolbouwer zijn viool lakt een geheim recept blijkt. Daan, Tomi's vriendje, is verliefd op Tomi, maar houdt niet van haar viool. Soms moet je keuzes maken, vindt Tomi. Zoenen is misschien wel cool, maar vioolspelen is nu even belangrijker. Ze wil mooie concerten geven en wereldberoemd worden. 'Je speelt tenslotte niet voor de kat z'n viool,' zegt Sophie. 'Er is altijd wel iemand die naar je luistert.' Daarom is Tomi van plan om keihard te studeren. 'Want,' zo zeg Sophie, 'alleen dan kun je toetreden tot de geheime orde van de stevig studerende.' De leden van die orde herken je aan een putje in hun hals. dat wil Tomi ook wel, zo'n putje...

Het kinderboek voor de leeftijd van 10+ getiteld 'Voor de kat z'n viool' kan afzonderlijk gelezen worden, maar is het derde deeltje waarin de hoofdpersoontjes Tomi en Daan een hoofdrol spelen.
De hoofdstukjes zijn nu wat langer en ook Tomi en Daan zijn in middels wat groter geworden. Zij zitten in groep 8 van de basisschool. Toch is ook dit boek weer rijk geïllustreerd door Liza Jazenko.
Zij verzorgde met haar aquarel ook de omslag.

ISBN 90-5534-216-5 - gebonden, harde omslag - Voor de kat z'n viool - Verkoopprijs 12,50 euro is te bestellen bij Uitgeverij Deboektant Klaaswaal, www.deboektant.nl

Een oma met een helm

 
Komen baby's meestal helemaal kaal ter wereld, Tomi's oma werd geboren met een helm. Daarom is het een heel bijzondere oma. 'Mijn betovergrootmoeder,' zegt Tomi tegen Daan, 'en het is hartstikke geheim, dus mondje dicht! Zweer je het?
'Ik zweer het,' zegt Daan. Hij spuugt op zijn vingers en steekt ze omhoog. Wanneer Tomi bij haar oma gaat logeren gebeuren er hele maffe dingen. Je zou het bijna niet geloven. Of toch...
 
Een leuk kinderboekje voor de leeftijd van 8+. Het boekje is zelfstandig te lezen maar volgt op het eerste deeltje 'Als je van de trap afvalt' en gaat over de zelfde hoofdpersoontjes Tomi en haar vriendje Daan. Kleine hoofdstukjes met in bijna elk hoofdstuk een illustratie, een potloodtekening van Liza Jazenko. Zij verzorgde ook de aquarel voor de omslag.
 
ISBN 90-5534-215-7 - gebonden, harde omslag - Verkoopprijs 12,50 euro - te bestellen bij Uitgeverij Deboektant Klaaswaal, www.deboektant.nl

Als je van de trap afvalt...


Tomi woont in een huis met héél véél trappen. Zelfs het dak heeft aan twee kanten een trapje. Precies onder dat dak, op de zolder dus, woont Tomi. Soms heeft Tomi zin om in het trappenhuis te spelen. Maar dat mag niet 'Want dat stoort de buren,' zegt haar moeder. 'Waarom,' vraagt Tomi. 'Daarom,' zegt haar moeder. Maar daarom is geen reden. En als je van de trap afvalt dan ben je ook beneden. Dus laat Tomi zich gewoon van de trap vallen. Boemmmm... Je zult het misschien niet willen geloven, maar één zo'n trap scheelt toch een hoop avonturen. Lees zelf maar....

Het kinderboek, leeftijd 6+, is heel geschikt om voor te lezen. De hoofdstukjes zijn klein en overzichtelijk. Bij elk hoofdstuk tekende Liza Jazenko een prachtige potloodtekening. Ook de aquarel voor de omslag is van haar hand

ISBN 90-5534-214-9 - Gebonden, harde omslag - Verkoopprijs 12,50 euro te bestellen bij Uitgeverij Deboektant Klaaswaal, www.deboektant.nl

Essay: Karakters, uit het goede hout gesneden

 
Wanneer we de viool menselijke trekjes toedichten, symboliseert elk individu dan niet in elke willekeurige viool datgene dat door emoties in het lichaam wordt gereflecteerd? Als dat zo is, zegt dat dan iets over het karakter van de violist of toch ook iets over het instrument? Grijpen de klanken die het instrument voorbrengt wellicht in op psyche? Maakt het dan nog uit of die tonen aan een minder goed instrument worden ontlokt? Muziek is immers een universele, woordloze taal die door iedereen begrepen wordt. Speelt de muziek, die de violist zelf voortbrengt op het instrument, bij hem/haar niet een versterkende rol in zijn oordeel over het karakter van de viool?
 
Over deze vragen gaat dit boek. De auteur Marja Visscher hoopt in dit essay er samen met haar lezers een antwoord op te vinden. Als lezer krijgt u namelijk de kans om kennis te maken met de drie in haar bezit zijnde violen door middel van een bijgevoegde CD. De lezer maakt niet alleen kennis met de geschiedenis van de drie instrumenten, maar wordt tevens in staat gesteld een mening te geven en een oordeel te vormen over welk instrument het meest tot de verbeelding spreekt.
 
CD behorende bij het boek 'Karakters':
1. Violiste Heleen DeWitte koos voor de viool die werd gebouwd door Jean Baptiste Colin het Air uit de suite in D major (BMV1068) van J.S. Bach
2. Voor de viool Chez N.A. L'été zocht zij uit het Klezmer repertoire 'Firn di mechetonim ahejm'
3. Op de viool Eagle gebouwd door Jan Wassink uit Mijnsheerenland speelt zij Sonatine opus 100 in G major, 1ste deel Allegro risoluto van A. Dvorák
4, 5, 6, Op elke viool afzonderlijk valt nog eenzelfde passage te beluisteren uit het Violin Concerto in g mineur van Max Bruch
 
Productie met bijbehorende CD:
Audio-opname en bewerking: Macro Videoproductie
De violen worden bespeeld door Heleen DeWitte
Pianobegeleiding: Piet Westhoeve
 
Omslagontwerp: Marja Visscher
 
ISBN 978-90-5534-275-4  -  Dit essay is te koop tegen 14,95 euro (inclusief CD) en te bestellen via Uitgeverij Deboektant Klaaswaal: www.deboektant.nl
 
 
Uitreiking van het eerste exemplaar van Karakters, uit het goede hout gesneden aan Jan Wassink, vioolbouwer en Heleen DeWitte violiste.

dinsdag 6 oktober 2015

Rara dat ben ik
Rara woont samen met haar moeder Pietsie en haar vader Kreukel in een oude school. ‘Als je dag en nacht naar school gaat,’ zegt de meester, ‘dan mag ik wel wat van je verwachten.’ Pietsie is hoedenmaakster en geeft tekenlessen. Kreukel werkt in de milieustraat. Samen met haar vriendje Hicham beleeft Rara een spannend avontuur, wanneer een man zijn hond zomaar ineens achterlaat in het park. Vanaf die dag woont en slaapt hond Bas in het keukenkastje van de Oude School, wordt Rara verliefd en speuren ze naar de man die Bas heeft achtergelaten. Krijgen ze de dader te pakken en waarom komt de burgemeester naar de Oude School? Je leest het allemaal in ‘Rara dat ben ik’.

Ik ben geboren in 1951. Schreef  voor diverse kranten en tijdschriften. Publiceerde enkele kinderboeken ‘Als je van de trap afvalt’, ‘Een oma met een helm’, en ‘Voor de kat z’n viool’, romans ‘De Mobilisatiekoffer’ en ‘Mooie Woorden’, een essay ‘Karakters’ en een biografie over ‘Ds. C.E. van Koetsveld (uitgeverij Deboektant). Sinds dertig jaar directeur van uitgeverij Deboektant Klaaswaal, met als specialisatie topografische en historische uitgaven. ‘Rara dat ben ik’ is het eerste kinderboek dat ik in een collegiale samenwerking bij Boekscout uitgeef.


Journaliste en directeur van uitgeverij Deboektant Klaaswaal Marja Visscher (1951), studeerde literatuurwetenschap en schreef voor diverse kranten en tijdschriften. Daarnaast publiceerde zij enkele kinderboeken, romans, essay en een biografie. Voor haar nieuwste kinderboek ‘Rara dat ben ik’ koos zij in goede collegiale samenwerking voor uitgeverij Boekscout.Recensie:

Wat een leuk verhaal! Het is bijna als een kinderfilm: kinderen vinden het leuk om te zien omdat ze naar leuke figuren kunnen kijken, maar er zit ook veel subtiele humor verstopt voor volwassenen. Zo ook in dit verhaal. Bijvoorbeeld het feit dat Rara graag een hond wil hebben en de onduidelijkheid over de rekensom, is iets wat herkenbaar is voor kinderen en wat ze erg grappig vinden. Maar er zijn ook situaties, bijvoorbeeld in de gezinssamenstelling van Rara, waarvan de humor misschien aan kinderen voorbij gaat, maar die door volwassenen wel opgemerkt worden.

Rara dat ben ik ISBN 978-94-6202-468-3  - Verkoopprijs 15,95 euro - Kijk voor bestellen en meer informatie op de website van uitgeverij Deboektant Klaaswaal: www.deboektant.nl