vrijdag 9 oktober 2015

C.E. van Koetsveld, van dorpsdominee tot hofpredikant

 
Zijn werk wordt vaak vergeleken met de Camera Obscura van Hildebrand (Nicolaas Beets) en gezien in het licht van de vroege sociale tendensen in de literatuur, meer nog met dat van de Engelse schrijver Charles Dickens. Deze uitgave stelt de lezer in staat kennis te maken met de veelzijdige predikant/schrijver Cornelis Eliza van Koetsveld, geboren in 1807 aan de Boompjes te Rotterdam. Na zijn studie kwam hij als jonge dominee van 23 jaar, in het dorpje Westmaas terecht. Deze Hoekschewaardse gemeente, door hem zelf Mastland genoemd, inspireerde hem om zijn belevenissen in dit dorp op schrift te stellen. Velen zullen het kennen als de inmiddels beroemde Schetsen uit de Pastorie te Mastland (1843).
 
Na Westmaas verhuisde Van Koetsveld naar Berkel en Rodenrijs, vervolgens naar Schoonhoven om tenslotte in 's-Gravenhage terecht te komen. Daar werd hij op hoge leeftijd benoemd tot hofpredikant. Na zijn jeugd in Rotterdam wordt uitgebreid ingegaan op zijn leven en werken als predikant/schrijver in deze plaatsen. Om een indruk te geven van de levensloop begint het werk met een calendarium van leven en werken. Vervolgens is er kort aandacht voor de historische achtergrond, de politieke verhoudingen, de kerkhistorie en de literaire stromingen van zijn tijd. Tot slot is er een hoofdstuk gewijd aan zijn schrijverschap en de beoordeling van zijn tijdgenoten in kranten en tijdschriften.
 
De levensbeschrijving dient als kennismaking en leidraad in de ontstaansgeschiedenis van De Schetsen en veel van zijn andere werk, waarbij de nadruk ligt op zijn werk als schrijver.
 
Om de lezer opnieuw te laten kennismaken met de Schetsen uit de Pastorie te Mastland werd de tekst integraal uitgegeven en de spelling en typografie gemoderniseerd. Een woordenlijst achterin de uitgave helpt de lezer met het begrijpen van wat uit de tijd geraakte woorden en gebruiken.
 
ISBN 90-5534-233-5 - 240 blz. - gebonden, harde omslag - 100 illustraties -prijs 39,95 euro - getiteld 'Ds. C.E. van Koetsveld, levensbeschrijving, Van dorpsdominee tot hofpredikant' is te bestellen bij Uitgeverij Deboektant Klaaswaal, www.deboektant.nl  
 
 

Grote herdenkings- en overzichtstentoonstelling in Streekmuseum Heinenoord

 

Naar aanleiding van het boek was er een overzichtstentoonstelling van foto's, boeken en attributen van Van Koetsveld in het Streekmuseum Heinenoord. Daar werd de aankomst van Dominee Van Koetsveld opnieuw in scene gezet.

 
De feestelijkheden werden bijgewoond door Quintus van Koetsveld een achterkleinzoon van de broer van de predikant en de familie Croiset van Uchelen, familie van de bekende Haagse architect, schoonzoon van de predikant Van Koetsveld.

 
Meer dan honderd mensen namen in klederdracht deel aan het opnieuw inhalen van de predikant C.E. van Koetsveld en zijn echtgenote. 
 
Een jaar na de tentoonstelling in het Streekmuseum Heinenoord werden de antiquarische boekverzamelingen, bij elkaar het complete werk van de schrijver/dominee, van de in Engeland wonende Quintus van Koetsveld en van Marja Visscher geschonken aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten